Wie zijn we?

De Ronde Tafel 92 - Knokke-Heist is een vereniging voor mannen tussen de 25 en 40 jaar. Mannen die onderlinge vriendschap hoog in het vaandel dragen. Die zich willen blijven ontwikkelen en ontplooien. En ondertussen hun expertise en tomeloze energie in willen zetten voor het goede doel. Die kennis en ervaring willen delen en niet terugdeinzen voor een levendige discussie.


Wat doen we?

Tafelavonden
Een Tafelaar is lid van zijn eigen lokale Tafel, die tweemaal per maand bijeenkomt. Tafelavonden kennen een vliegende start dankzij presentaties van leden of gastsprekers. Wat volgt is vaak een boeiende discussie, waarbij leden inzicht krijgen in elkaars meningen, kennis, werkveld en uitdagingen. Ieder heeft vanuit zijn eigen professionele achtergrond en denkwereld een unieke inbreng waar alle anderen van kunnen leren. Inspiratie staat voorop, vriendschappen worden verrijkt en verdiept.

Evenementen
Buiten de tweemaandelijkse bijeenkomsten zijn er voor Tafelaars tal van interessante mogelijkheden om andere Tafelaars te ontmoeten. Het zonebestuur waar elke lokale Tafel onder valt organiseert regelmatig bijeenkomsten gekoppeld aan een lezing of evenement. Het landelijke Hoofdbestuur organiseert halfjaarlijkse en jaarlijkse vergaderingen voor alle leden.

Serviceprojecten
De Rond Tafel is niet specifiek een serviceclub, maar zet zich wel op bijzondere wijze in voor de samenleving. Het lidmaatschap van de Tafelronde brengt met zich mee om hieraan op geheel eigen wijze en mogelijkheden een bijdrage te leveren. Lokale Tafels kennen elk hun eigen goede doelen en ondersteunen daarnaast het landelijke serviceproject. Dat is vaak een langlopend project dat per jaar door de leden wordt gekozen.

Internationaal
Een van de doelstellingen van de Ronde Tafel is het bevorderen van vriendschap en wederzijds begrip, ook op internationaal niveau. Daarom kent de Rond Tafel diverse internationale verbanden en activiteiten. Dit biedt leden de gelegenheid een bloeiend internationaal netwerk op te bouwen.

RTI (Round Table International) bestaat uit 50 landelijke associaties met in totaal zo’n 45 duizend leden. Tafelaars kunnen jaarlijks diverse internationale events bezoeken waarbij leden uit (delen van) de hele wereld samenkomen. Daarnaast zijn er internationale events waar de IRO en de President namens de Ronde Tafel naartoe gaan.

Veel lokale Tafels onderhouden nauwe banden met buitenlandse Tafels die hetzelfde Tafelnummer hebben. Zij ontmoeten elkaar op zogenaamde ‘numbermeetings / worldmeetings’. Ten slotte hebben de landelijke serviceprojecten vaak een internationaal karakter. Voor die projecten wordt veelal samengewerkt met partners in het buitenland.