Sociaal engagement

Onze Ronde Tafel levert een gemeenschappelijk sociaal engagement ten voordele van hulpbehoevenden. Dit door zijn eigen professionele en sociale omgeving van dit engagement te overtuigen.

Als Ronde Tafel proberen we zoveel mogelijk actief deel te nemen aan onze sociale projecten.  Enkel financiële steun geven is soms zo onpersoonlijk en makkelijk. Door zelf ter plaatse te gaan kijken en helpen kan je met alle betrokken partijen kennis maken.

De Ronde Tafel informeert u graag over haar sociale projecten. Onderstaand kan u alvast enkele van onze projecten terugvinden.