Mama's voor kinderen, Knokke-Heist

Mama’s voor kinderen zet zich in voor mama’s met jonge kinderen. Niet louter en alleen kansarme gezinnen,
maar jonge gezinnen die het tijdelijk heel moeilijk hebben, doch wegens bepaalde administratieve grenzen
voor officiële steun uit de boot vallen, worden gesteund.

Bij mama’s vinden ze een luisterend oor, discrete hulp, concrete hulp voor hun specifieke noden.

Kansarmoede is binnen onze regio een feit, dat na zovele jaren van intensieve inzet van mama’s als een realiteit aanvaard wordt. Het is een schakel binnen de Welzijnsschakels (Welzijnszorg).

Mama’s voor kinderen werkt samen met OCMW, politie, Kind en Gezin, die elk via hun kanalen de grootste noden weten te detecteren en doorverwijzen.

Wij steunen de gezinnen door:
• een luisterend oor bij een potje koffie en begrip voor hun situatie
• een zeer hoge graad van discretie
• via voedzame voedselpakketten, nu al voor 65 gezinnen
• via verkoop van kleding, kindermateriaal, speelgoed, schoentjes, kinderlectuur…
• via geldelijke steun voor de personen die de kosten van medicijnen en kindervoeding zelf niet meer kunnen betalen
• via de gratis verdeling van schoolgerief
• vertalen van officiële brieven van anderstaligen
• doorverwijzing naar diensten die hen kunnen helpen
(Kleding voor volwassenen kan je binnenbrengen in De Branding, Heilig Hartlaan 6)

Het is het contactpunt voor het verlenen van steun.